Ukupno zapisa: 1.470 | Novo pretraživanje
Kontracepcija i reprodukcijsko zdravlje / Prvi hrvatski kongres o kontracepciji i reprodukcijskom zdravlju ; glavni urednik Velimir Šimunić ; urednici Dinka Pavičić Baldani, Branko Radaković, Lana Jeren.
Zagreb : FotoSoft, [2002].
Žene i vođenje / [urednice Maja Dubljević, Sanja Galeković, Gordana Obradović-Dragišić].
Zagreb : CESI, 2006.
Youth's Voice : Report on Sexual and Reproductive Health and Rights in the Central and Eastern Europe and Balkan Countries / Chrusciel, Elwira [Urednik/ica]
Warsaw : Federation for Women and Family Planning, 2006..
Gospodarstvo & održivost : glasilo Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj / [glavna urednica Ljerka Šimunić].
God.1,br.1(travanj 2005). - Četvrtgodišnje.
Gyne politike ili O političkoj građanki : osvrt na istraživanje Žene u politici / Biljana Kašić... [et al.] ; [prijevod sažetaka Olga Uremović [njemački], Susan Jakopec [engleski]].
Zagreb : Centar za ženske studije, 2005.
Prva nacionalna konferencija žene Romkinje u Crnoj Gori 2005 - 2015 = First National Conference on Roma Women in Montenegro 2005 - 2015 / Centar za romske inicijative - Nikšić.
Nikšić : Centar za romske inicijative - Nikšić, s.a..
Kada - kako - zašto : savjeti roditeljima za očuvanje zdravlja djeteta / Marija Hegeduš-Jungvirth.
Zagreb : Udruga Romi za Rome Hrvatske, 2003.
Vodič kroz UN-ov protokol protiv trgovanja ljudima / [prijevod Ana Skrletović].
Zagreb : Centar za žrtve rata - ROSA, 2005.
AIDS epidemic update / WHO i UNAIDS.
Ženeva : World Health Organization , 2003..
Socijalni rad i socijalna zaštita : saznanja i iskustva Centra za socijalni rad Zenica : zbornik radova povodom 45 godina rada Centra / [autori Suno Kovačević, Rešad Islambegović, Esad Beganović, Ejaz Šarić, Halil Šabanović].
Zenica : Centar za socijalni rad, 2005.
Ljubav napokon : Pristup zdravstvenim uslugama koje tretiraju polno i reproduktivno zdravlje, za žene i mlade - raseljene Rome - u Južnoj Srbiji = Love at last - Acess to sexual and reproductive health care for uprooted people and Romani women and youth in South Serbia / CARE Srbija.
Beograd? : Baboon Production; CARE , 2011.
Kratak vodič kroz CEDAW - Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i njezinu primjenu u Republici Hrvatskoj / autorice Rada Borić ... [et al.] ; uredila Dubravka Šimonović.
Zagreb : Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova, 2004.
Miramida plus! : napredni trening iz izgradnje mira : priručnik / [priredila Maja Uzelac ... [et al.] ; prijevod Goran Vujasinović].
Centar za mirovne studije
Sokol u šusteraju / Filipović , Ljiljana [Autor/ica]
Zagreb : Ženska infoteka, 2001.
Mladi uoči trećeg milenija / urednici Vlasta Ilišin i Furio Radin ; [prijevod [sažetka] na engleski jezik Ivona Mendeš].
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži; Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2002.
Praktični vodič kroz labirint Europske unije : struktura, ovlasti i procedure / Daniel Guéguen ; [prijevod Vanja Sikirica]. .
Zagreb : Ministarstvo za europske integracije, 2001.
Žene u predizbornoj kampanji / [urednice Martina Belić i Biljana Bijelić].
Zagreb : B.a.B.e., 2000.
Only silence will protect you : women, freedom of expression and the language of human rights / Jan Bauer.
Montréal : International Centre for Human Rights and Democratic Development, 1996.
Leveling the playing field : Monitoring Croatian policies to promote gender equality in politics / Tomaž Deželan et. al. - Ljubljana: Faculty of Social Sciences; Zagreb: Centar za ženske studije .
Zagreb : Centar za ženske studije; Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2013.
Suočavanje s prošlošću: feministički pristup / Zaharijević, Adriana [Urednik/ica]; Zajović, Staša [Urednik/ica]; Belenzada, Tamara [Urednik/ica]; Mlađenović, Lepa [Autor/ica]; Zajović, Staša [Urednik/ica]; Slapšak, Svetlana [Autor/ica]; Papić, Žarana [Autor/ica]; Duhaček, Daša [Autor/ica]; Kovačević Vučo, Biljana [Autor/ica]; Kandić, Nataša [Autor/ica]
Beograd : Žene u crnom, 2005..