Ukupno zapisa: 1.470 | Novo pretraživanje
Biraj da bi mogla da praviš izbore = Elect to be able to make choices / prijevod Dragana Vujčić - Stevanić.
Beograd : Glas razlike, 2001.
Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o približavanju Republike Hrvatske europskim integracijama = Communication strategy aimed at informing the Croatian public about the European integration process of the Republic of Croatia / prijevod na engleski jezik Ida Mahečić, Koraljka Sansović ; urednica Marija Pejčinović Burić].
Zagreb : Ministarstvo za europske integracije, 2002.
Foreign Languages and New Technologies. A European Survey = Lingue straniere e nuove technologie. Una ricera europea / Claudia Saccone.
Molise : Istruzione e Cultura Leonardo da Vinci, 2006..
UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena : i Zaključni komentari UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena na Drugo i treće izvješće Republike Hrvatske prema članku 18. Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena / [prijevod Dubravka Šimonović, Janka Doranić, Mihaela Jović ; glavna urednica Helena Štimac Radin].
Zagreb : Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova, 2006.
Istraživanje: Koliko djeca i mladi znaju o nasilju! / Berina Meheljić.
Sarajevo : Fondacija CURE, s.a..
Stereotipizacij : Predstavljanje žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi / [autori/ce Marina Katnić-Bakaršić ... [et al.] ; uredili Nirman Moranjak-Bamburać ... [et al.] ; prijevod Kanita Halilović].
Sarajevo : Mediacentar, 2007..
Kojega su roda čitanke iz književnosti? / Branislava Baranović, Ivana Jugović, Karin Doolan.
, 2008.
Pregled društvene odgovornosti poduzeća u Hrvatskoj: veljača 2004. / [autorice Aida Bagić, Marina Škrabalo, Lana Narančić ; prijevod Mario Dumančić]..
Zagreb : AED, 2004.
Žene to mogu: kako skrojiti politiku jednakih mogućnosti / Asocijacija poslovnih žena - Paž; za nakladnicu: Mirjana Dervišević.
Novi Sad : Asocijacija poslovnih žena "Paž", s.a..
Zdravstveni odgoj: Priručnik za učitelje i stručne suradnike u srednjoj školi / [priručnik priredili Olgica Martinis ... [et al.] ; urednik Miroslav Mićanović]..
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje; Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2013.
Razumijevanje ljudskih prava : priručnik o obrazovanju za ljudska prava / [urednici Wolfgang Benedek i Minna Nikolova-Kress ; urednica hrvatskog izdanja Jasmina Božić ; prijevod Nada Jakir ... et al.].
Zagreb : Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2005.
je n'ai rien oublie / R. Montserrat.
, 2010.
Sudjelovanje udruga u postupcima izrade i donošenja zakona i drugih akata u Republici Hrvatskoj u 2009. : odraz, održivi razvoj zajednice, studija, rezultati istraživanja / [autorica Ariana Vela].
Zagreb : Odraz - Održivi razvoj zajednice, 2009.
Seminar "Žene i politika", Dubrovnik, 10. - 12. srpnja 1997. : dokumentacija = Seminar "Women and Politics", Dubrovnik, July 10 - 12 1997 : documentation / [uredila Đurđa Knežević].
Zagreb : Ženska infoteka, 1998.
Fundraising and Accessing EU Funds / Vasilache, Ana [Autor/ica]
Sarajevo : Techincal Assistance for Civil Society Organizations - TASCO, 2011..
je n'ai rien oublie / R. Montserrat.
Narbonne : Horizon Mediterranee, 2010.
Je li moguće da je to ljubav? : priručnik o nasilju u vezama mladih / [urednica i autorica teksta Gordana Buljan Flander ... et al.].
Zagreb : Grad Zagreb; Zagreb : Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, 2009.
Becoming an advocate step by step : women’s experiences in Central and Eastern Europe and the newly independent states / [editors Molly Reilly, Margaret Schuler].
Washington, D.C. : Women, Law and Development International, 2000.
Konferencija o ravnopravnosti spolova : Zagreb, 31. svibanj 2007. : zbornik radova : (Naslov na omotu) Konferencija o jačanju svijesti o politikama i zakonodavstvu EU u području ravnopravnosti spolova = =Gender Equality Conference : Zagreb, May 31st, 2007 : conference proceedings / prijevod Debitus d.o.o..
, 2007..
Ekonomsko osnaživanje za djevojke : Priručnik sa zbirkom tekstova / za izdavačicu: Milica Gudović.
Beograd : MarDox; Beograd : Žene na delu, 2003..