Ukupno zapisa: 1.470 | Novo pretraživanje
Priručnik za rad s volonterima / urednica Diana Topčić ; uređivački odbor Nives Ivelja, Vesna Jukić, Tanja Radočaj.
Split : Udruga Mi; Split : Volonterski centar, 2001.
Sukob ili suradnja / autor Josip Janković ; [ilustracije Danko Jakšić].
Zagreb : Alinea, 1996.
Nedovršeni mir : izvještaj Međunarodne komisije za Balkan / Leo Tindemans... [et al.] ; [preveo s engleskoga Mijo Pavić].
Zagreb : Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava; Sarajevo : Pravni centar FOD BiH, 1997..
Totalni zdravstveni vodič za cure / Anita Naik ; [prevela Andrea Čović].
Zagreb : Profil, 2005.
Pjesma o Maji : Pjesma posvećena zlostavljanim ženama / Zdravko Tomić.
s.l. : Centar za participaciju žena u društvenom životu, 2011..
Kraljevska gimnazija Karlovac (1766. - 1884.) / Dragica Gršić .
Karlovac : Gimnazija Karlovac; Karlovac : Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", 2007.
Adolescent Sexuality in Sweden : A research review 2000 / Margareta Forsberg; Swedish National Institute of Public Health.
s.l. : Folkhälsoinstitutet, 2001..
National policy for the promotion of gender equality : implementation Programme of the National Policy for the Promotion of Gender Equality in the Republic of Croatia from 2001 to 2005 / [editor Katarina Ivanković Knežević].
Zagreb : Commision of the Government of the Republic of Craotia for Gender Equality ; Zagreb : Government of the Republic of Croatia Office for Human Right ; Zagreb : State Institute for the Protection of Family, Maternity and Youth, 2003.
Poticanje razvoja civilnog društva: rezultati programa Potpora hrvatskim nevladinim organizacijama (CroNGO, 2001. - 2004.) = Moving civil society forward / [urednice Paula Tarnapol Whitacre, Jennifer Stuart ; prijevod Tamara Slišković]..
Zagreb : AED, 2005.
Ja sam vršnjak pomagač! : priručnik za mlade vršnjake pomagače i savjetovatelje / Igor Longo ; [crteži Zrinka Grgić, Giuseppe Pepi Sava].
Split : Udruga Mirta, 2001.
Preporuka Rec(2002)5 Odbora ministara državama članicama o zaštiti od nasilja i Memorandum s objašnjenjima / Vijeće Europe; [urednica Helena Štimac Radin; prijevod Snježana Britvec].
Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, 2006.
A Media Guidebook for Women : Finding Your Public Voice / Cincotta, Howard [Urednik/ica]; Shure, Suzy [Autor/ica]; Burnett, Iris [Autor/ica]; Brown, Martha [Autor/ica]
? : United States Information Agency, 1995..
An overview of corporate social responsibility in Croatia : February 2004. / prijevod: Mario Dumančić.
Zagreb : AED, 2004..
Kako orodniti ustav? : analiza ustava iz rodne perspektive / [autorke Kristin van der Leest, Daliborka Uljarević ; prevod Irena Bošković].
Podgorica : Vlada Crne Gore, Kancelarija za rodnu ravnopravnost, 2008.
Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski rječnik / Branka Kalogjera, Nina Kudiš.
Rijeka : Dušević & Kršovnik, 1996.
Feminističke kritičke intervencije : Pogled na naslijeđe, dekoloniziranje, prelaženja / Biljana kašić et al..
Zagreb : Centar za ženske studije, 2013..
The body and social theory / Chris Shilling.
London : SAGE, 2003.
Žene to mogu : Osnovni priručnik / trl. Bojana Veselinović.
s. l. : Crnogorski ženski lobi; s. l. : Forum žena Crne Gore; s. l. : Ženska akcija, s.a..
Jači pol : mediji i odnosi među polovima-rodovima / Anđa Ilić.
Banja Luka : Udruženje pomoć porodici, 2001.
Kreacija spola? roda? / [kreirale(i) Jelena Poštić, Svetlana Đurković i Amir Hodžić].
[Zagreb] : Ženska soba, 2007.